NOUTATI

Bilant contabil semestrial la 30.06.2018

detalii

CONTACT

Adresa:
Str. Pietei nr. 7, Orasul Horezu, Jud. Valcea

Tel.: 0250/860.157
Fax: 0250/860.157
Email: pnbuila@yahoo.com

05.08.2022 - Rezultatul concursului pentru postul de ┼×ef de paz─â.

Rez_concurs_sef_paza.pdfRez_concurs_sef_paza.pdfRez_concurs_sef_paza.pdf

04.08.2022 - Rezultatul verific─ârii dosarelor de concurs pentru postul de ┼×ef de paz─â.

Rez_dosare.pdfRez_dosare.pdfRez_dosare.pdf

Anunţ important referitor la tariful de vizitare!

Administra┼úia parcului informeaz─â turi┼čtii c─â au posibilitatea s─â achizi┼úioneze ┼či online biletele de vizitare ├«n Parcul Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa de pe site-ul:

https://easy2visit.com/ro/parcul-national-buila-vanturarita/

Anun┼ú concurs ┼×EF DE PAZ─é etapa II

Anunt_concurs_et_a_II_a_sef_paza.pdfAnunt_concurs_et_a_II_a_sef_paza.pdfAnunt_concurs_et_a_II_a_sef_paza.pdf

Rezultat concurs ┼×EF DE PAZ─é etapa I

Rezultat_etapa_I_sef_paza.pdfRezultat_etapa_I_sef_paza.pdfRezultat_etapa_I_sef_paza.pdf

Anun┼ú concurs ┼×ef Paz─â Etapa I

Anunt_concurs_sef_paza.pdfAnunt_concurs_sef_paza.pdfAnunt_concurs_sef_paza.pdf

30.03.2022 - ANUNȚ SOLICITARE OFERTE DE ACHIZITIE DIRECTĂ

ANUNȚ SOLICITARE OFERTE DE ACHIZITIE DIRECTĂ

SOLICITANT: RNP Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa (APNBV) R.A.

CONTEXT: APNBV implementeaz─â proiectul ÔÇ×Revizuirea planului de management integrat al Parcului National Buila-Vanturarita, a siturilor ROSCI0015 - Buila-Vanturarita si ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita, precum si a rezervatiilor naturale incluse ├«n acestea acesteaÔÇŁ finan╚Ťat prin Programul Opera╚Ťional Infrastructur─â Mare (POIM), Axa Prioritar─â 4 ÔÇö Protec╚Ťia mediului prin m─âsuri de conservare a biodiversit─â╚Ťii, monitorizarea calit─â╚Ťii aerului ╚Öi decontaminare a siturilor poluate istorie, Obiectivul Specific 4.1 Cre┼čterea gradului de protec╚Ťie ╚Öi conservare a biodiversit─â╚Ťii ╚Öi refacerea ecosistemelor degradate.

SERVICII SOLICITATE:


ÔÇó Consultan╚Ť─â ├«n domeniul achizi╚Ťiilor publice constand in:
- Implementarea planului de achizi┼úii ┼či contract─âri;
- Sprijin ├«n revizuirea procedurii aferent─â UIP pentru achizi╚Ťiile publice;
- Realizarea tuturor documentelor necesare derul─ârii procesului de achizi┼úie public─â a serviciilor ┼či bunurilor prev─âzute ├«n cadrul proiectului, ├«n concordan┼ú─â cu prevederile legale ├«n vigoare (Legea 98/2016, HG 395/2015 si a instruc╚Ťiunilor emise de ANAP, Legea 101/2016);
- Sprijin acordat autoritatii contractante in realizarea caietelor de sarcini pentru achizi┼úii publice de produse ┼či servicii;
- Sprijin acordat autoritatii contractante la ├«nc─ârcarea ├«n SEAP a procedurilor de achizi╚Ťii publice;
- Sprijin acordat autoritatii contractante la transmiterea catre ANI a informatiilor solicitate.
- Nominalizarea unui expert achizitii publice ce va fi expert cooptat in comisia de evaluare a ofertelor si care va elabora rapoarte de specialitate, va acorda sprijin comisiei de evaluare in redactarea eventualelor puncte de vedere in cazul depunerii unor contestatii;
- Sprijin in urmărirea derulării contractelor de achiziţie publică;
- Sprijin la ├«nc─ârcarea documenta╚Ťiilor de achizi╚Ťie ├«n MySMIS;
- Intocmirea rapoartelor privind derularea achizi┼úiilor realizate comparativ cu planul de achizi┼úii ├«ntocmit ┼či aprobat ├«n vederea elabor─ârii rapoartelor de progres;

- Preg─âtirea eventualelor acte adi╚Ťionale la contractele de achizi╚Ťie public─â realizate;
- Sprijin la comunicarea c├ó┼čtig─âtorilor. COD CPV: 79418000-7 - Servicii de consultan┼ú─â ├«n domeniul achizi╚Ťiilor

TIP ACHIZIȚIE: Achizitie directă PRET ESTIMAT: 106,905.88 lei fără TVA

CERINŢE OBLIGATORII:

Ofertantul va face dovada c─â a prestat in ultimii 3 ani servicii similare prezentului contract ├«n care a derulat procedurii de achizi╚Ťii publice ├«n cadrul unor proiecte finan╚Ťate prin fonduri externe nerambursabile, respectiv a elaborat documentatii de atribuire pentru achizitii publice de bunuri/servicii/lucrari, realizate prin unul sau mai multe contracte similare, ├«nsum├ónd o valoare cel putin egal─â cu a prezentei achizitii.

Ofertantul va desemna o personan─â, expert ├«n achizi╚Ťii publice, cu studii superioare absolvite cu diploma de licenta care de╚Ťine experien╚Ť─â specific─â relevant─â de minimum 3 ani ├«n ├«ntocmirea de documenta╚Ťii de atribuire ╚Öi efectuarea de achizi╚Ťii desf─â╚Öurate conform prevederilor legale, Legea 98/2016, HG 395/2016, Legea 101/2016 ┼či a instruc╚Ťiunilor emise de ANAP, ├«n domeniul achizi╚Ťiilor publice ┼či care a ini┼úiat ┼či derulat cel pu┼úin o procedur─â de licita┼úie deschis─â ├«n conformitate cu prevederile legilor men┼úionate.

CRITERII DE ATRIBUIRE: Pretul cel mai scazut. DATA LIMITA TRANSMITERE OFERTE: 06.04.2022. MODALITATE TRANSMITERE OFERTE: Oferta va fi publicat─â ├«n catalogul SEAP sub titulatura ÔÇŁServiciu consultan╚Ť─â ├«n domeniul achizi╚Ťiilor pentru APNBVÔÇŁ p├ón─â la data de 06.04.2022, ora 16:00. OBSERVA┼óII: Cu ofertantul castigator se va finaliza procedura de achizitie prin sistemul informatic SEAP ╚Öi va fi urmat─â de semnarea contractului.
OBSERVATII: Cu ofertantul castigator se va finaliza procedura de achizitie prin sistemul informatic SEAP și va fi urmată de semnarea contractului.

Anunt_consultanta_APNBV.pdfAnunt_consultanta_APNBV.pdfAnunt_consultanta_APNBV.pdf

Anunt angajare manager proiect etapa a II-a

RNP Romsilva- Administra╚Ťia Parcului Na╚Ťional Buila V├ónturari╚Ťa cu sediul ├«n Str. Pie╚Ťii nr. 7, Horezu, jude╚Ťul V├ólcea organizeaz─â ├«n conformitate cu procedura de angajare la RNP Romsilva concurs pentru ocuparea pe perioad─â determinat─â cu timp par╚Ťial a postului vacant de manager de proiect ├«n cadrul Proiectului POIM: ÔÇŁRevizuirea Planului de Mangement Integrat al Parcului Na╚Ťional Buila V├ónturari╚Ťa, al Siturilor ROSCI0015 - Buila-V├ónturri╚Ťa ╚Öi ROSPA0025 Cozia - Buila-V├ónturari╚Ťa, precum ╚Öi al rezerva╚Ťiilor naturale incluse ├«n acestea".

Pentru mai multe detalii v─â rug─âm s─â consulta┼úi fi┼čierul PDF ata┼čat la acest articol.

Anunt_concurs_manager_proiect_et_II.pdfAnunt_concurs_manager_proiect_et_II.pdfAnunt_concurs_manager_proiect_et_II.pdf

Comunicat de pres─â

Anunt de angajare

RNP Romsilva- Administra╚Ťia Parcului Na╚Ťional Buila V├ónturari╚Ťa cu sediul ├«n Str. Pie╚Ťii nr. 7, Horezu, jude╚Ťul V├ólcea organizeaz─â ├«n conformitate cu procedura de angajare la RNP Romsilva concurs pentru ocuparea pe perioad─â determinat─â cu timp par╚Ťial a postului vacant de manager de proiect ├«n cadrul Proiectului POIM: ÔÇŁRevizuirea Planului de Mangement Integrat al Parcului Na╚Ťional Buila V├ónturari╚Ťa, al Siturilor ROSCI0015 - Buila-V├ónturri╚Ťa ╚Öi ROSPA0025 Cozia - Buila-V├ónturari╚Ťa, precum ╚Öi al rezerva╚Ťiilor naturale incluse ├«n acestea".

pentru mai multe detalii v─â rug─âm s─â consulta┼úi fi┼čierul PDF ata┼čat la acest articol.

Anunt.pdfAnunt.pdfAnunt.pdf

Brâna Caprelor

Informare public─â - 11.08.2021

├Än apropierea Schitului Pahomie, pe proprietatea Ob┼čtii Mo┼čnenilor Cheia-Ol─âne┼čti, ├«n UP Obstea Cheia, ua 92A, se execut─â lucr─âri de exploatare a masaei lemnoase, t─âieri de conservare. Lucr─ârile de exploatare se execut─â ├«n conformitate cu prevederile amenajamentului silvic 2014 - 2024, ├«n baza autoriza┼úiei de exploatare nr. A210015890079 din 07.06.2021 pentru APV nr. 2100158900210 ┼či a avizului nr. 14 din 08.07.2021. Pentru transportul materialului lemnos ├«n platforma primar─â s-a refacut un drum existent care are avizul A.P.N.B.V. nr. 8 din 22.06.2021.

Conform zon─ârii interne a Parcului Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa lucr─ârile de exploatare amplasate in UP Obstea Cheia, ua 92A, se afl─â in zona de conservare durabil─â ├«n afara T2, iar parte din drumul de scos a materialului lemnos se suprapune cu traseul turistic cu num─ârul 10 - punct galben - Schitul Pahomie - St├óna Oale ÔÇô Curm─âtura Oale ÔÇô Curm─âtura Comarnice.

Harta zon─ârii interne a Parcului Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa se poate consulta pe site-ul parcului www.buila.ro unde se g─âse┼čte ca Anexa 3 la planul de management.

Informa┼úii despre lucr─ârile desf─â┼čurate se g─âsesc ├«n platforma primar─â unde agentul economic are obliga┼úia de a le afi┼ča la loc vizibil pe un panou informativ.

12.05.2021 - ANUNȚ SOLICITARE OFERTE DE ACHIZITIE DIRECTĂ

SOLICITANT: RNP Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa (APNBV) R.A.

CONTEXT: APNBV inten┼úioneaz─â s─â elaboreze ┼či s─â depun─â pentru finan┼úare proiectul ÔÇ×Revizuirea planului de management integrat al Parcului National Buila-Vanturarita, a siturilor ROSCI0015 - Buila-Vanturarita si ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita, precum si a rezervatiilor naturale incluse ├«n acestea acesteaÔÇŁ Programul Opera╚Ťional Infrastructur─â Mare (POIM), Axa Prioritar─â 4 ÔÇö Protec╚Ťia mediului prin m─âsuri de conservare a biodiversit─â╚Ťii, monitorizarea calit─â╚Ťii aerului ╚Öi decontaminare a siturilor poluate istorie, Obiectivul Specific 4.1 Cre┼čterea gradului de protec╚Ťie ╚Öi conservare a biodiversit─â╚Ťii ╚Öi refacerea ecosistemelor degradate.

SERVICII SOLICITATE:

ÔÇó Elaborarea Cererii de Finan╚Ťare;

ÔÇó Elaborarea bugetului proiectului;

ÔÇó Elaborarea planului de achizi╚Ťii;

ÔÇó Elaborarea planului de comunicare;

ÔÇó Elaborarea/oferirea de sprijin ├«n elaborarea tuturor anexelor cererii de finan╚Ťare;

ÔÇó ├Änc─ârcarea electronic─â a proiectului ├«n MySMIS;

ÔÇó Sprijin ├«n etapa de evaluare a proiectului (formularea de r─âspunsuri la clarific─âri, revizuirea documentelor conform solicit─ârii Autorit─â╚Ťii Contractante etc.);

ÔÇó Sprijin ├«n etapa de contractare (revizuirea ╚Öi verificarea documentelor care devin anexe ale contractului, clarificarea prevederilor contractului etc.).

COD CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

TIP ACHIZIȚIE: Achizitie directă

PRET ESTIMAT: 130,000.00 fara TVA

CRITERII DE ATRIBUIRE: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al preţului

CERINŢE OBLIGATORII: Ofertantul va face dovada că a dus la îndeplinire cel puţin un contract de servicii similar.

DATA LIMITA TRANSMITERE OFERTE: 19.05.2021

MODALITATE TRANSMITERE OFERTE: Oferta va fi publicat─â ├«n catalogul SEAP sub titulatura ÔÇŁServicii de consultan╚Ť─â elaborare cerere finan╚Ťare pentru APNBVÔÇŁ p├ón─â la data de 19.05.2021, ora 12:00.

OBSERVATII: Cu ofertantul castigator se va finaliza procedura de achizitie prin sistemul informatic SEAP și va fi urmată de semnarea contractului.

Ata┼čat la acest anun┼ú g─âsi┼úi ┼či caietul de sarcini al serviciului propus spre achizi┼úie.

Anunt_APNBV_12_05_2021.pdfAnunt_APNBV_12_05_2021.pdfAnunt_APNBV_12_05_2021.pdf

04.05.2021 - ANUNȚ SOLICITARE OFERTE DE ACHIZITIE DIRECTĂ

SOLICITANT: RNP Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Buila Vânturariţa (APNBV) R.A.

CONTEXT: APNBV inten┼úioneaz─â s─â elaboreze ┼či s─â depun─â pentru finan┼úare proiectul ÔÇ×Revizuirea planului de management integrat al Parcului National Buila-Vanturarita, a siturilor ROSCI0015 - Buila-Vanturarita si ROSPA0025 Cozia - Buila-Vanturarita, precum si a rezervatiilor naturale incluse ├«n acestea acesteaÔÇŁ Programul Opera╚Ťional Infrastructur─â Mare (POIM), Axa Prioritar─â 4 ÔÇö Protec╚Ťia mediului prin m─âsuri de conservare a biodiversit─â╚Ťii, monitorizarea calit─â╚Ťii aerului ╚Öi decontaminare a siturilor poluate istorie, Obiectivul Specific 4.1 Cre┼čterea gradului de protec╚Ťie ╚Öi conservare a biodiversit─â╚Ťii ╚Öi refacerea ecosistemelor degradate.

SERVICII SOLICITATE:

ÔÇó Elaborarea Cererii de Finan╚Ťare;

ÔÇó Elaborarea bugetului proiectului;

ÔÇó Elaborarea planului de achizi╚Ťii;

ÔÇó Elaborarea planului de comunicare;

ÔÇó Elaborarea/oferirea de sprijin ├«n elaborarea tuturor anexelor cererii de finan╚Ťare;

ÔÇó ├Änc─ârcarea electronic─â a proiectului ├«n MySMIS;

ÔÇó Sprijin ├«n etapa de evaluare a proiectului (formularea de r─âspunsuri la clarific─âri, revizuirea documentelor conform solicit─ârii Autorit─â╚Ťii Contractante etc.);

ÔÇó Sprijin ├«n etapa de contractare (revizuirea ╚Öi verificarea documentelor care devin anexe ale contractului, clarificarea prevederilor contractului etc.).

COD CPV: 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management

TIP ACHIZIȚIE: Achizitie directă

PRET ESTIMAT: 130,000.00 fara TVA

CRITERII DE ATRIBUIRE: cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al preţului

CERINŢE OBLIGATORII: Ofertantul va face dovada că a dus la îndeplinire cel puţin un contract de servicii similar.

DATA LIMITA TRANSMITERE OFERTE: 11.05.2021

MODALITATE TRANSMITERE OFERTE: Oferta va fi publicat─â ├«n catalogul SEAP sub titulatura ÔÇŁServicii de consulta╚Ť─â ├«n vederea elabor─ârii ╚Öi depunerii unei cereri de fina╚Ťare ├«n cadrul POIM pentru Parcul Na╚Ťional Buila-V├ónturari╚ŤaÔÇŁ p├ón─â la data de 11.05.2021, ora 16:00.

OBSERVATII: Cu ofertantul castigator se va finaliza procedura de achizitie prin sistemul informatic SEAP și va fi urmată de semnarea contractului.

Ata┼čat la acest anun┼ú g─âsi┼úi ┼či caietul de sarcini al serviciului propus spre achizi┼úie.

anunt_caiet_de_sarcini_A.P.N.B.V.pdfanunt_caiet_de_sarcini_A.P.N.B.V.pdfanunt_caiet_de_sarcini_A.P.N.B.V.pdf

Lynx!

­čćĽ ­čĺ» Imagini extraordinare cu trei r├ó╚Öi ├«ntr-o p─âdure ­čî▓­čî│­čî▓­čî│­čî▓ din Parcul Na╚Ťional Buila ÔÇô V├ónturari╚Ťa, ├«n imagini suprinse cu ajutorul ­čÄą camerelor de monitorizare a ­čÉż faunei instalate de speciali╚Ötii Romsilva. Ôä╣´ŞĆ R├ósul este cea mai mare felin─â din Europa, ating├ónd greutatea de p├ón─â la 40 de kilograme ╚Öi o lungime de peste un metru. Este un carnivor extrem de discret, rar put├ónd fi v─âzut de oameni ├«n libertate. Ôä╣´ŞĆ Pr─âd─âtori foarte eficien╚Ťi, r├ó╚Öii se deplaseaz─â f─âr─â zgomot ╚Öi atac─â prada pe nea╚Öteptate. Au auzul ╚Öi mirosul foarte fin ╚Öi au o vedere foarte bun─â, inclusiv nocturn─â, c├ónd de multe ori iese la v├ón─âtoare. ÔÇ╝´ŞĆ Rom├ónia ­čç╣­čçę are una dintre cele mai mari popula╚Ťii de r├ós din Europa ­č笭čç║ Ôťů P─âdurile ­čî▓­čî│­čî▓­čî│­čî▓ din Parcul Na╚Ťional Buila ÔÇô V├ónturari╚Ťa asigur─â ­čÉż faunei toate condi╚Ťiile de ­čćŚ ad─âpost, lini╚Öte ╚Öi hran─â. Ôä╣´ŞĆ Romsilva-Parcul Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa este situat ├«n jude╚Ťul V├ólcea, ├«n sudul Mun╚Ťilor C─âp─â╚Ť├ónii, ╚Öi cuprinde creasta calcaroas─â liniar─â a Masivului Buila ÔÇô V├ónturari╚Ťa. Parcul are o suprafa╚Ť─â de 4.186 de hectare, ÔÇ╝´ŞĆ 3.868 fiind p─âduri ­čî▓­čî│­čî▓­čî│­čî▓ ***** Ôä╣´ŞĆ ­čçČ­čçž Three lynxes into a forest in Buila V├ónturari╚Ťa National Park in #Romania. #DezvoltareDurabil─â #AriiProtejate #Conteaz─âPentruViitor #P─âduri #Silvicultur─â#Rom├ónia #Natur─â #Forests #Buila #V├ónturari╚Ťa #V├ólcea

Publicată de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva pe Marţi, 14 aprilie 2020

Chestionar pentru îmbunătăţirea activităţii

V─â rug─âm s─â ne acorda╚Ťi 3 minute din timpul dumneavoastr─â ╚Öi s─â completa╚Ťi chestionarul despre Buila-V├ónturari╚Ťa.

Chestionarul ├«l g─âsi╚Ťi aici:

Chestionar

Chestionarul este foarte important pentru noi ├«n vederea ├«mbun─ât─â╚Ťirii activit─â╚Ťii. Acest lucru va fi posibil doar ├«n m─âsura ├«n care r─âspunsurile dumneavoastr─â vor fi sincere ╚Öi complete.

V─â mul╚Ťumim!

Harta interactivă a Parcului Naţional Buila-Vânturariţa

Anunţ concurs post director!

Etapa a II-a, etapa extern─â.

rnp-romsilva_anexa_anunt_5675.pdfrnp-romsilva_anexa_anunt_5675.pdfrnp-romsilva_anexa_anunt_5675.pdf

Rezultat selecţie partener din data de 25.05.2020

evaluare_oert.pdfevaluare_oert.pdfevaluare_oert.pdf

Anunţ concurs post director!

Anunt_concurs_post_director_APNBV.pdfAnunt_concurs_post_director_APNBV.pdfAnunt_concurs_post_director_APNBV.pdf

07.05.2020 - În atenţia tuturor entităţilor interesate!

Administra┼úia Parcului Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa anun┼ú─â inten┼úia de selectare a unui/unor partener/parteneri, entitate/entit─â┼úi public─â/publice sau privat─â/private ├«n vederea elabor─ârii Cererii de finan┼úare ┼či implementarea unor activit─â┼úi ├«n cadrul unui viitor proiect, cu finan┼úare prin Programul Opera┼úional Infrastructur─â Mare 2014 - 2020 (POIM), Axa prioritar─â 4, ├«n conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiar─â a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Studiu de fundamentare: http://www.buila.ro/studiu_fundamentare_ro

Anunt_selectie_partener_proiect_POIM.pdfAnunt_selectie_partener_proiect_POIM.pdfAnunt_selectie_partener_proiect_POIM.pdf

În atenţia vizitatorilor!

În atenţia vizitatorilor!

Bine ati venit pe site-ul nostru


Parcul Na┼úional Buila-V├ónturari┼úa, sit al Re┼úelei Ecologice Europene Natura 2000, a fost ├«nfiin┼úat prin HG 2151/2004 ┼či este administrat de c─âtre RNP Romsilva. Este cel mai mic parc na┼úional din Rom├ónia, cu o suprafa┼ú─â de 4186 ha, fiind situat ├«n Jude┼úul V├ólcea, ├«n sudul Mun┼úilor C─âp─â┼ú├ónii, pe teritoriul localit─â┼úilor Coste┼čti, B─ârb─âte┼čti ┼či B─âile Ol─âne┼čti.

Parcul cuprinde creasta calcaroas─â liniar─â a Masivului Buila-V├ónturari┼úa, cu o lungime de cca 14 km, de la vest de Cheile Bistri┼úei v├ólcene, p├ón─â la est de Cheile Ol─âne┼čti (Folea), creast─â dominat─â de cele dou─â v├órfuri care dau numele masivului: V├órful Buila (1849 m) ┼či V├órful V├ónturari┼úa Mare (1885 m).

Masivul prezint─â caracteristicile specifice reliefului carstic, cu numeroase forme exocarstice (chei, abrupturi calcaroase, doline, c├ómpuri de lapiezuri, grohoti┼čuri calcaroase, hornuri, ace, strungi) ┼či endocarstice (pe┼čteri ┼či avene). Datorit─â caracterului de insularitate ┼či accesibilit─â┼úii dificile, ├«n masiv s-au p─âstrat nealterate numeroase elemente ale patrimoniului natural: habitate naturale, p─âduri virgine, numeroase specii ocrotite ale florei ┼či faunei, situri mineralogice ┼či paleontologice, pe┼čteri.

Un element de atrac┼úie ┼či valoare suplimentar al parcului ├«l constituie existen┼úa ├«n perimetrul acestuia sau ├«n imediata apropiere a numeroase obiective cultural-istorice: m─ân─âstirile Arnota, Bistri┼úa, Horezu, Fr─âsinei, schiturile P─âtrunsa, Pahomie, Iezer, Bradu, Jgheaburi, bisericile fostelor schituri 44 Izvoare, P─âpu┼ča, Peri, bisericile rupestre din Pe┼čtera Liliecilor, bisericile din localit─â┼úile din zon─â, precum ┼či tradi┼úiile, obiceiurile ┼či arhitectura tradi┼úional─â din satele de la poalele muntelui.Tarife

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor a avizat tarifele propuse de Administratia PN Buila-Vanturarita. Printre acestea se afla tariful de vizitare de 5 lei /persoana /saptamana. Mentionam ca persoanele fizice/juridice care desfasoara activitati de cercetare sunt scutite de plata tarifelor de vizitare, avizare, precum si de fotografiere/filmare, daca materialele nu sunt folosite in scop comercial.

Tarife_MMAP.pdfTarife_MMAP.pdfTarife_MMAP.pdf

Pagin─â realizat─â de Asocia╚Ťia Kogayon din proiect finan╚Ťat de
Administra╚Ťia Fondului pentru Mediu ╚Öi cofinan╚Ťat de RNP Romsilva
Flag Counter