Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Administra?ia parcului
Administra?ia parcului a fost constituit? în februarie 2006. Administrarea parcului este asigurat? de c?tre RNP Romsilva, în baza contractului semnat cu Ministerul Mediului ?i Dezvolt?rii Durabile, în parteneriat cu Asocia?ia Kogayon, organiza?ie neguvernamental? din Coste?ti-Vâlcea...
...
Consiliul ?tiin?ific
Componen?a Consiliului ?tiin?ific al Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a a fost propus? de c?tre Administra?ia parcului, avizat? de c?tre Academia Român? – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii ?i aprobat? prin Ordinul Ministrului Mediului ?i Dezvolt?rii Durabile
...
Consiliul Consultativ
Componen?a Consiliului Consultativ al Parcului Na?ional Buila-Vânturari?a a fost propus? de c?tre Administra?ia parcului ?i aprobat? prin Ordinul Ministrului Mediului ?i Gospod?ririi Apelor
...
Regulament parc
Înfiin?area, scopul, limitele, zonarea ?i managementul Pracului Na?ional Buila Vânturari?a....
...
Plan de Management parc
Planul de management al Parcului Na?ional Buila Vânturari?a
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.