Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Peisaje
Peisajul din parc este foarte spectaculos, atât în zona carstic? dar ?i în zonele limitrofe acesteia. Zona prezint? un grad mare de împ?durire, ale c?rei valuri verzi sunt sparte de stâncile albe de calcar.
...
Obiective turistice
In parc ?i în apropierea acestuia pot fi vizitate numeroase atrac?ii turistice naturale (chei, pe?teri, arcade) ?i antropice (m?n?stiri ?i schituri).
...
Flor?
Bog??ia floristic? a parcului se datoreaz? izol?rii masivului ? accesului dificil, aici p?strându-se nealterate genofonduri ale unor specii protejate rare, periclitate sau endemice.
...
Faun?
Fauna conserv? popula?ii importante ale unor specii protejate rare, din toate grupele de organisme.
...
Tradi?ii
Parcul se afl? într-o zon? în care locuitorii satelor de la poalele mun?ilor ?i-au mai p?strat tradi?iile, me?te?ugurile ?i obiceiurile, care merit? conservate ?i promovate pentru dezvoltarea turistic? a zonei.
...
Proiecte
Asocia?ia Kogayon, partener al RNP Romsilva la administrarea parcului deruleaz? o serie de proiecte în parc care vizeaz?: amenajarea turistic?, educa?ia ecologic?, cercetarea, informarea ?i con?tientizarea popula?iei ?i turi?tilor
...
Geologie
Bara calcaroas? a Masivului Buila-Vânturari?a este un fost recif, ast?zi g?sindu-se în diferite puncte fosilifere urme ale organismelor care populau în Jurasic ?i Cretacic acest recif.
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.