Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Reguli de vizitare
În PNBV sunt permise activit??i de turism ?i de educa?ie, cu respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament...
...
Harta turistic?
Harta turistic?
...
Descriere trasee turistice
Traseele turistice din zona Buila Vanturari?a
...
Programe turistice
Programe turistice in cadrul Parcului Na?ional Buila Vânturari?a
...
Cazare, cabane, refugii turistice, spa?ii de campare
Re?eaua unit??ilor de cazare cuprinde unit??i hoteliere în Rm. Vâlcea, B?ile Ol?ne?ti ?i Horezu, pensiuni turistice în localit??ile de la poalele Masivului Buila-Vânturari?a: Horezu, Coste?ti, B?rb?te?ti, Cheia ?i Ol?ne?ti, precum ?i de unit??i de cazare în M?n?stirile Bistri?a, Arnota ?i Horezu
...
Obiective turistice naturale
Dintre obiectivele turistice naturale de interes, în parc pot fi vizitate:
...
Obiective turistice antropice
Dintre obiectivele turistice antropice de interes, în parc pot fi vizitate:
...
Zone de c???rare
Prin caracterul s?u alpin, prin relieful carstic cu forme specifice, Masivul Buila-Vânturari?a prezint? condi?ii deosebite practic?rii escaladei, atât în zonele în care la momentul de fa?? sunt amenajate trasee, dar ?i în alte zone.
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.