Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Studiu de fundamentare ?tiin?ific?
Studiul pe baza caruia parcul a primit aviz de infiin?are din partea Academiei Române - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii - varianta iunie 2005
...
Articole ?tiin?ifice / lucr?ri
Lucr?ri ?tiin?ifice publicate în urma cercetărilor realizate în parc
...
Presa
Articole publicate în presa locală si centrală care au ca subiect Parcul Naţional Buila-Vânturariţa
...
Legisla?ie
Legisla?ia naţională aplicabilă în ariile naturale protejate
...
Stiri
...
Publica?ii: pliante, postere, panouri, bro?uri etc
...

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.