Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Extrase din pres?

15.04.2007 – Curierul de Vâlcea: „La început de prim?var?, 37 de voluntari au intervenit pentru reamenajarea Parcului Buila Vânturari?a”

Aprilie 2007 – Vacan?e ?i C?l?torii: „Masivul Buila, m?re?ie spiritual? într-un cadru paradisiac”

28.03.2007 – Curierul de Râmnic: „Por?ile Parcului Na?ional Buila - Vânturari?a: natur? ?i spiritualitate”

03.07.2005: Edi?ie Special? de Oltenia: „Masivul Buila-Vânturari?a, splendori înc? neexploatate”

08.08.2006 - Curierul de Valcea: „30.429 RON pentru Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a”

08.08.2006 - Via?a Vâlcii: „Vineri, la Consiliul Jude?ean se lanseaz? Proiect pentru Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a”

30.07.2005 – Cotidianul: „Cum s?-?i faci parc na?ional dintr-o biciclet?”

19.06.2006 - Curierul de Vâlcea: „La Coste?ti ecoturismul visat de primar are un sprijin solid”

Aprilie 2005 – Vacan?e ?i C?l?torii: „Povestea înfiin??rii unui parc na?ional”

Mai 2006 – Vacan?e ?i C?l?torii: „Pe c?r?rile din Buila-Vânturari?a”

Mai 2006 – Vacan?e ?i C?l?torii: „Coste?ti, satul cu muzeu de art?”

Martie 2005 – Economie ?i Administra?ie local?: „Asocia?ia Kogayon a înfiin?at cel de-al 12-lea parc na?ional al ??rii”

Februarie 2005 – Atitudini: „Povestea înfiin??rii unui parc na?ional”

14.02.2005 – Via?a Vâlcii: „La Teatrul Na?ional Bucure?ti, Proiectul vâlcean pentru Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a a luat premiu”

02.02.2005 - Edi?ie Special? de Oltenia: „Un vis studen?esc devenit realitate: Parc Na?inal la Muntele Buila”

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.