Nouveautés

Sus?ine?i P.N. Buila-Vânturari?a prin direc?ionarea a 2% din impozitului pe venit datorat statului c?tre ASOCIA?IA KOGAYON, partener la administrarea parcului, în conformitate cu Legea 571/2003:

Nume ONG : ASOCIA?IA KOGAYON

C.I.F. : 16132059

IBAN : RO51 RNCB 0265 0061 3421 0001

Contact

L’adresse:
7 Rue Pietei, Horezu, département Valcea

Tél.:0040 250/860.157
Fax: 0040 250/860.180
Email:office@buila.ro

Noutati

Pute?i dispune de o sum? reprezentând 2% din impozitul pe veniturile din salarii ob?inute în anul 2007, pentru sponsorizarea unei Organiza?ii Neguvernamentale non-profit.( Read more... )

Dintr-un proiect implementat de Asociatia Kogayon in parteneriat cu Administratia P.N. Buila-Vanturarita, finantat de Administratia Fondului pentru Mediu si cofinantat de R.N.P. Romsilva, s-au realiat o serie de activitati, printre care si lucrari de amenajare si intretinere a infrastructurii turistice si igienizari ale zonelor cu intensa circulatie turistica. Detalii pe www.buila.ro


( Read more... )

Procesul verbal al întâlnirii se g?se?te la sec?iunea Administra?ia/Consiliul Consultativ/Întâlniri


( Read more... )

Sunt invita?i s? participe reprezentan?ii institu?iilor ?i organiza?iilor reprezentate în Consiliul Consultativ. Ace?tia pot prezenta problemele ?i propunerile spre analiz? Consiliului ?tiin?ific. Detalii despre ora ?i locul de organizare al întâlnirii în curând!


( Read more... )

Întâlnirea o prefa?eaz? pe cea a Consiliului ?tiin?ific al P.N. Buila-Vânturari?a ?i are ca scop discutarea modului de administrare a parcului ?i problemele cu care s-a confruntat parcul în anul 2007.( Read more... )

Evenimentul "Noaptea Europeana a Liliecilor" a fost organizat de Asociatia Kogayon in parteneriat cu FUNDATIA DE SPEOLOGIE “Club Speo Bucovina”, FEDERATIA ROMANA DE CHIROPTEROLOGIE si Administratia Parcului National Buila-Vanturarita in cadrul programului Protectia LILIECILOR, o solutie pentru paduri sanatoase- Proiect PHARE 2004 – Programul Societatii Civile, componenta 2 – Adoptarea si Implementarea aquis-ului comunitar.

Evenimentul s-a adresat elevilor de la scolile din Costesti dar si localnicilor din Comuna Costesti. S-au facut prezentari ale speciilor de lilieci din PN Buila-Vanturarita dar si a altor specii de lilieci si importanta protejarii acestora.

Va asteptam!

Corina Tudorache si Anca Dragu - coordonatori proiect
( Read more... )

S?pt?mâna trecut? a avut loc ultima ac?iune din campania de remarcare a traseelor turistice din Parcul Na?ional Buila-Vânturari?a, început? în octombrie 2006.


( Read more... )

In data de 3 septembrie 2007, s-a lansat varianta in limba engleza a paginii Parcului National Buila-Vanturarita. Orice comentarii/sugestii sunt binevenite.


( Read more... )

V? rugam s? ne trimite?i p?rerile, comentariile ?i sugestiile dumneavoastr? cu privire la noul site al Parcului Na?ional Buila Vânturari?a pe adresa de e-mail office@kogayon.ro.


( Read more... )

Page réalisée par l’Association Kogayon. Projet financé par l’Administration du Fond pour
l’Environnement en partenariat avec RNP Romsilva.